O NAS

Dlaczego?

Kongres Europejskich Rolników jest kluczowym wydarzeniem dla Copa i Cogeca oraz ich członków, spółdzielni i organizacji rolniczych z całej UE. Od 2005 r. Kongres Europejskich Rolników jest organizowany co dwa lata w różnych krajach we współpracy z lokalnymi członkami Copa i Cogeca. Z uwagi na pandemię Covid-19 odwołano Kongres, który miał odbyć się w 2020 r., dlatego tym bardziej z zadowoleniem oczekujemy naszych delegacji i gości w 2022 r.

Co?

Priorytety Komisji Europejskiej, do których należy walka ze zmianą klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz podjęcie tematu utraty różnorodności biologicznej sprawiły, że Europejski Zielony Ład i powiązane z nim strategie i inicjatywy znalazły się w centrum debaty politycznej.

Przekształcenie rolnictwa i obszarów wiejskich, strategia „od pola do stołu”, prawo o klimacie, strategia różnorodności biologicznej UE oraz prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych to tylko niektóre z filarów Zielonego Ładu, które mają niesamowite znaczenie dla unijnego sektora rolno-spożywczego, a zwłaszcza dla rolników, właścicieli lasów i ich spółdzielni. Nie możemy jednak w tym kontekście zapominać o skumulowanych skutkach kryzysu energetycznego i rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Te długofalowe skutki będą odczuwalne nie tylko w Europie lecz również w innych rejonach świata, a najbardziej w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Transformacja systemów żywnościowych powinna teraz skupić się przede wszystkim na bezpieczeństwie żywnościowym i przystępnych cenach artykułów spożywczych. Z tego względu debata podczas tegorocznego Kongresu skupia się na tym, jak przekształcić wyżej wymienione wyzwania w możliwości.

Kto?

Odbywający się co dwa lata Kongres Europejskich Rolników skupia 450 delegacji organizacji i spółdzielni rolnych z państw członkowskich UE, a także z Norwegii, Islandii, Szwajcarii oraz Gruzji w celu przeprowadzenia debaty na temat przyszłości europejskiego sektora rolnictwa.

Marija Vučković

Chorwacka minister rolnictwa

Janusz Wojciechowski

Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Zdeněk Nekula

Czeski minister rolnictwa, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa UE

Norbert Lins

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

Maurizio Martina

Zastępca dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Mykola Solskyi

Ukraiński minister polityki rolnej i żywnościowej

Gdzie?

Tegoroczna edycja Kongresu Rolników odbędzie się w centrum kongresowym Amadria Park w Szybeniku w Chorwacji. Wydarzenie zostanie zorganizowane w bliskiej współpracy z Chorwacką Izbą Rolniczą HPK (Hrvatska Poljoprivredna Komora).

Kiedy?

Kongres Europejskich Rolników odbędzie się w tym roku w dniach 12-14 października 2022 r. Podczas dwóch dni odbędą się konferencje i warsztaty, a jeden dzień będzie poświęcony wizytom technicznym zorganizowanym przez naszą lokalną organizację członkowską.