Prelegenci

Dimitri Houtart

Dimitri Houtart posiada szerokie doświadczenie w zakresie komunikacji, jest doświadczonym liderem, a także zdobył liczne nagrody jako redaktor programów. Pracuje dla telewizji, radia i online. Jako doradca BBC Rural Affairs pomaga BBC w tworzeniu informacji na temat spraw wiejskich, w tym dla wiadomości. Dimitri jest również bezpośrednio odpowiedzialny za wiele audycji Radio 4 dotyczących spraw wiejskich, środowiska, historii naturalnej i żywności.

Mladen Jakopović

Mladen Jakopović został wybrany na przewodniczącego Chorwackiej Izby Rolniczej w 2017 r. Pan Jakopović jest założycielem i właścicielem „Gospodarstwa rodzinnego Jakopović”.

Marko Jelić

Marko jest chorwackim politykiem oraz wójtem prowincji Šibenik-Knin od 2021 r.

Ramon Armengol

Ramon Armengol jest rolnikiem, który prowadzi gospodarstwo trzody chlewnej. Pełni również funkcję przewodniczącego Cogeca od 2019 r.

Christiane Lambert

Christiane Lambert to francuska rolniczka i rolnicza działaczka związkowa, która od 2017 roku stoi na czele Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA). W 2020 r. została przewodniczącą Copa. Prowadzi gospodarstwo mieszane złożone z uprawy roślin oraz hodowli trzody chlewnej.

Marija Vučković

Marija Vučković jest chorwacką polityk, pełniącą funkcję ministra rolnictwa w rządzie chorwackim od 22 lipca 2019 r. Objęła stanowisko ministra w pierwszym gabinecie premiera Andreja Plenkovicia oraz nadal pełni tę funkcję w drugim gabinecie.

Janusz Wojciechowski

Janusz Czesław Wojciechowski od 2019 r. pełni funkcję europejskiego komisarza ds. rolnictwa To polski polityk, który przez wiele lat był posłem do Parlamentu Europejskiego, wybranym z województwa łódzkiego reprezentującym PSL (w latach 2004-2006), PSL „Piast” (w latach 2006-2010), a ostatnio Prawo i Sprawiedliwość (od 2010 r.).

Zdeněk Nekula

Zdeněk Nekula to czeski polityk i menedżer, który od stycznia 2022 roku pełni funkcję czeskiego ministra rolnictwa w gabinecie Petra Fiali.

Norbert Lins

Norbert Lins, od 2019 roku przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to niemiecki polityk, który od 2014 roku jest posłem do Parlamentu Europejskiego.

Maurizio Martina

Maurizio Martina to włoski polityk i członek Izby Deputowanych, który pełnił funkcję sekretarza Partii Demokratycznej (PD) od marca do listopada 2018 roku, będąc mianowanym po wyborach powszechnych we Włoszech w 2018 r. Od 22 lutego 2014 r. pełnił funkcję ministra rolnictwa, żywności i leśnictwa.

Mykola Solskyi

Mykola Solskyi pełni funkcję ministra polityki rolnej i żywnościowej w Ukrainie od marca 2022 r.

Palle Borgström

Palle Borgström (LRF, SE) jest przewodniczącym Federacji Szwedzkich Rolników (LRF) i wiceprzewodniczącym Copa. Od 1981 r. wraz z bratem prowadzi gospodarstwo rolne z roślinami uprawnymi i produkcją mleka. Stado bydła mlecznego liczy 170 krów, 350 hektarów ziemi ornej i 200 hektarów lasu.

Alexandra Nikolakopoulou

Alexandra Nikolakopoulou jest kierownikiem działu "Farm to Fork strategy" w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej (DG Sante). Prowadzi i koordynuje prace nad przyjęciem unijnej strategii "Farm to Fork" i jest odpowiedzialna za niektóre z głównych inicjatyw tej strategii, takie jak ogólne ramy dla zrównoważonych systemów żywnościowych, etykietowanie z przodu opakowania i profile składników odżywczych, etykietowanie pochodzenia, zrównoważone etykietowanie, marnowanie żywności.

Catherine Geslain-Lanéelle

Catherine Geslain-Lanéelle jest francuską inżynier rolną. Od lipca 2018 r. jest delegatem ministerialnym przy ministerstwie rolnictwa i żywności. W latach 2013-2018 była podsekretarz stanu we francuskim ministerstwie rolnictwa i żywności.

Roxanne Feller

Roxanne pełni funkcję sekretarza generalnego AnimalHealth Europe od 2015 r.

Lotta Folkesson

Lotta Folkesson jest rolniczką aktywną zawodowo, a także wykonawcą prac leśnych oraz związanych z pozyskiwaniem drewna w Szwecji.

Agnieszka Maliszewska

Agnieszka Maliszewska jest pierwszą wiceprzewodniczącą Cogeca oraz dyrektorką i członkinią Polskiej Izby Mleka od 2008 r.

Bernard Ader

Bernard jest wiceprzewodniczącym Euralis oraz piątym wiceprzewodniczącym Cogeca.

Diana Lenzi

Diana jest przewodniczącą Organizacji Młodych Rolników Europejskich (CEJA), która zrzesza trzydzieści stowarzyszeń rolnych oraz dwa miliony unijnych producentów. Diana pełni funkcję przewodniczącej od 2021 r.

Dr George Vlahos

Dr George Vlahos uzyskał tytuł doktora na wydziale gospodarki rolniczej i rozwoju obszarów wiejskich na Uniwersytecie Rolniczym w Atenach, tytuł magistra polityki rolnej w Śródziemnomorskim Instytucie Agronomicznym w Chanii (MAICh), a także tytuł magistra na wydziale gospodarki rolniczej i rozwoju obszarów wiejskich na Uniwersytecie Rolniczym w Atenach. Dr Vlahos jest aktualnie adiunktem na Uniwersytecie Rolniczym w Atenach i bierze udział w licznych projektach badawczych, dotyczących przede wszystkim polityk obszarów wiejskich i rolno-środowiskowych. Jest autorem i współautorem licznym artykułów w tym temacie. Współpracował również w redakcji książek. Przewodniczy obecnie radzie nadzorczej WWF Hellas.

Olivier de Matos

Olivier posiada doświadczenie w sprawach publicznych, a zajmuje się przede wszystkim kontaktami z mediami i zarządzaniem kryzysami. Przed podjęciem pracy w CropLife Europe przez cztery lata był sekretarzem generalnym European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals [europejski ośrodek ekotoksyczności i toksyczności substancji chemicznych], przewodnicząc temu stowarzyszeniu i promując jego program naukowy, działalność i inicjatywy.

Pedro Gallardo

Pedro pełni funkcję przewodniczącego Asaja Kadyks od 2016 r. oraz jest przewodniczącym grup roboczych „Rośliny oleiste i białkowe” oraz „Kwestie fitosanitarne” Copa-Cogeca od 2019 r. Pedro jest rolnikiem uprawiającym zboża i rośliny oleiste, głównie słonecznik, rzepak, pszenicę, pszenicę durum, kukurydzę i fasolę. Jest również czwartym wiceprzewodniczącym Copa.

Cristina Rueda Catry

Cristina Cristina Rueda Catry jest członkiem gabinetu wiceprezydenta wykonawczego Valdisa Dombrovskisa.

Dirk Jacobs

Dirk Jacobs jest dyrektorem generalnym FoodDrinkEurope i kieruje organizacją w jej misji tworzenia bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych.

Lazaro Sandoval

Lazaro Sandoval jest Senior Agricultural Attaché w Misji Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej w Brukseli, w Belgii. Przed tym stanowiskiem Sandoval pełnił funkcję Senior Agricultural Attaché w Konsulacie Generalnym USA w Bombaju, w Indiach w latach 2019-2022 oraz Agricultural Attaché w Ambasadzie USA w Buenos Aires, w Argentynie w latach 2015-2019. Pan Sandoval pochodzi z Santa Cruz w Kalifornii. Otrzymał tytuł licencjata w dziedzinie biznesu rolniczego na California State University, Fresno oraz tytuł magistra w dziedzinie handlu i polityki międzynarodowej na George Mason University w Wirginii. Pan Sandoval rozpoczął swoją karierę w Zagranicznej Służbie Rolnej USDA w październiku 2010 r. i przed rozpoczęciem pracy za granicą pracował w różnych obszarach programowych. Rozpoczął pracę w Biurze Analiz Globalnych jako ekonomista, gdzie analizował światowe rynki i handel zwierzętami gospodarskimi i drobiem. Pan Sandoval był również ekonomistą w Biurze Umów i Spraw Naukowych, gdzie prowadził analizy wspierające negocjacje Rundy Doha WTO we współpracy z Biurem Przedstawiciela Handlowego USA.

Sally Shortall

Sally Shortall została dwukrotnie wybrana na przewodniczącą European Society for Rural Sociology [europejskiego stowarzyszenia socjologii wiejskiej] (2015-17; 2017-19). Została wybrana na pierwszą wiceprzewodniczącą International Rural Sociology Association [międzynarodowego stowarzyszenia socjologii wiejskiej] (2016-2020), a teraz jest przewodniczącą-elektem tego stowarzyszenia.

Beth Dooley

Beth Dooley jest wykwalifikowanym prawnikiem specjalizującym się w prawie i polityce rolnej i środowiskowej, z doświadczeniem w pracy nad łagodzeniem i adaptacją do zmian klimatu, prawem międzynarodowym i kwestiami rozwoju obszarów wiejskich. Przez ponad dziesięć lat mieszkała i pracowała w Unii Europejskiej, badając europejską politykę i prawo w zakresie zrównoważonego rolnictwa na potrzeby publicznych projektów badawczych, a także międzynarodowych konwencji środowiskowych, handlu i ochrony gleby.

Marija Cafuk

Marija Cafuk pochodzi z Chorwacji i jest znaną plantatorką kapusty „varaždin” oraz producentką kapusty kiszonej. Stosuje inteligentne rozwiązania w swoim gospodarstwie.

Astrid Brunner

Astrid Brunner jest rolniczką z Karyntii (Austria) i wiceprzewodniczącą Komisji Kobiet Austriackiej Izby Rolniczej (LKÖ).

Jerónima Bonafé

Jeronima jest wiceprzewodniczącą Komisji Kobiet Copa-Cogeca i przewodniczącą Komisji Kobiet Agro-Alimentarias oraz członkiem Rady Zarządzającej spółdzielni w Hiszpanii. Jest również rolniczką z Majorki zajmującą się produkcją orzechów, zbóż i owiec. W trakcie swojej kariery zawodowej pracowała nad promowaniem równości płci w świecie wiejskim i zachęcała do zrzeszania się rolników w spółdzielnie jako instrumentu koncentracji podaży, uzyskania większej wartości dodanej z rynku i awansu w łańcuchu żywnościowym.

Natassa Antoniou

Natassa jest urzędnikiem ds. projektów w EARSC (Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Teledetekcyjnych). W swojej pracy skupia się na zwiększaniu świadomości odnośnie korzyści oraz stosowaniu technologii geoprzestrzennych dla korporacji, przedsiębiorstw oraz obywateli.

Zoltan Szantoi

Zoltan jest naukowcem ds. zastosowań lądowych w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest odpowiedzialny za opracowywanie i realizowanie projektów wspierających rozwój innowacyjnych aplikacji lądowych pozwalających na obserwację Ziemi jak WorldSoils, WorldCereal czy European ECOSTRESS Hub.

Maria Skovager Østergaard

Maria jest rolnikiem i wiceprzewodniczącą grupy roboczej Copa i Cogeca ds. płatności bezpośrednich i ekologizacji. Na co dzień pracuje dla duńskich rolników jako Główny Konsultant w Duńskiej Radzie ds. Rolnictwa i Żywności, koncentrując się głównie na Wspólnej Polityce Rolnej (WPR).

Thierry Krier

Thierry jest obecnie przewodniczącym CEMA.

Roberto Rodriguez Alvarez

Roberto jest doktorem nauk weterynaryjnych oraz zastępcą dyrektora hiszpańskiego funduszu rolniczego gwarancji ds. pomocy bezpośredniej (Ayudas Directas Fondo Español de Garantía Agraria) w Hiszpanii.

Elli Tsiforou

Elli Tsiforou od stycznia 2020 r. jest dyrektor generalną GAIA EPICHEIREIN. Do grudnia 2019 r. kierowała biurem w Brukseli, gdyż była odpowiedzialna za jego utworzenie i rozwój w latach 2015-2020. W ten sposób w znacznym stopniu przyczyniła się do tworzenia sieci kontaktów i zwiększenia rozpoznawalności GAIA EPICHEIREIN poza granicami Grecji, jednocześnie przekazując wiedzę fachową i informacje z UE członkom partnerstwa.

Benjamin Perdreau

Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Przemian Ekologicznych w La Coopération Agricole, Benjamin Perdreau od ponad 5 lat zajmuje się kwestiami zrównoważonego rozwoju w przemyśle rolno-spożywczym. Jest ekspertem w grupie roboczej EFRAG PTF-ESRS i brał udział w opracowaniu normy ISO 26030 definiującej CSR w przemyśle rolno-spożywczym. Wcześniej pracował w AFNOR Certification jako kierownik projektu rozwoju oferty CSR dla firm.

Snjezana Mikulcic-Jakopovic

Snjezana Mikulcic-Jakopovic jest przewodniczącą stowarzyszenia biodynamicznego Luna i jest producentem ekologicznym z Chorwacji.

Garlich Von Essen

Jako sekretarz generalny Euroseeds, Garlich von Essen jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie stowarzyszeniem i jego pracownikami, a także za opracowywanie strategicznych kampanii politycznych dotyczących priorytetów Euroseeds oraz pozycjonowanie europejskiego przemysłu nasiennego wobec organów i decydentów unijnych i międzynarodowych. Doradza zarządowi i komitetowi wykonawczemu oraz zajmuje się w szczególności planowaniem i strategią w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych.

Pasquale di Rubbo

Pasquale jest analitykiem polityki w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej.