Media

Informacje kontaktowe

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zapytań prasowych i plików multimedialnych, proszę skontaktować się z przedstawicielami zespołu Copa-Cogeca wymienionymi poniżej.

Jean-Baptiste Boucher

Dyrektor ds. komunikacji
Copa-Cogeca

Kontakt
Ksenija Simovic

Starszy kierownik ds. komunikacji
Copa-Cogeca

Kontakt